SMS banking

SMS BANKING to usługa, dzięki której za pośrednictwem telefonu komórkowego można szybko i wygodnie uzyskać informacje na temat obrotów oraz stanu posiadanych środków na rachunku.

SMS BANKING umożliwia uzyskanie następujących informacji:

  • numer rachunku
  • aktualny stan salda na rachunku,
  • listę ostatnich operacji na rachunku,
  • wysokość oprocentowania rachunku

Z usługi w ramach SMS BANKING mogą korzystać klienci, którzy:

  • posiadają w Banku Spółdzielczym w Józefowie nad Wisłą rachunek,
  • posiadają telefon komórkowy,
  • złożyli wniosek i podpisali umowę o korzystanie z usługi SMS BANKING.

Główne zalety systemu SMS BANKING:

  • informacja przychodząca z banku w postaci standardowego SMS jest w każdej chwili dostępna w pamięci telefonu
  • zależności od umowy, klient ma dostęp do jednego lub wielu rachunków

Szczegółowe informacje na temat produktu uzyskacie Państwo w naszych Placówkach.