Home banking

HOME BANKING umożliwia korzystanie z usług bankowych bezpośrednio z siedziby firmy klienta. Oferta przeznaczona jest dla firm i instytucji.

Cechy i funkcjonalność:

  • wykonywanie przelewów, w tym składek ZUS i przelewów dla Urzędów Skarbowych,
  • możliwość wprowadzenia wielu podpisów elektronicznych dla jednego klienta,
  • obsługa wielu rachunków klienta,
  • przyjazna aplikacja po stronie klienta umożliwiająca przekazywanie dyspozycji, współpracująca z dowolnym systemem finansowo księgowym,
  • wyciągi,
  • stany rachunków,
  • informacja tekstowa (poczta pomiędzy klientem a bankiem).